Tin bài

Chiến lược ba trụ cột để xây dựng độ ngũ dịch thuật: Con người, Quy trình và Công nghệ

Bài viết này khám phá ba trụ cột xây dựng chiến lược thành công, cho phép bạn xử lý quy trình bản ngữ hóa theo cách riêng của mình: Con người, Quy trình và Công nghệ

Lựa chọn mô hình biên dịch tại gia (in-house translation) và biên dịch thuê ngoài (outsourced translation)

Bài viết thảo luận một số thuận lợi và khó khăn trong mô hình biên dịch tại gia (in-house translation) và biên dịch thuê ngoài (outsourced translation)

Lý do nâng cấp lên Trados Studio 2021

Khi nâng cấp lên Trados Studio 2021, những tính năng mới giúp công việc dịch thuật của bạn đã dễ dàng lại càng hiệu quả hơn.

10 lý do hàng đầu để chọn Trados Studio

Trados Studio là bộ công cụ hỗ trợ dịch thuật phổ biến nhất thế giới chiếm hơn 85% thị phần. Dưới đây là 10 lý do hàng đầu để chọn Trados Studio:

Dịch thuật chất lượng

Chất lượng tạo nên giá cả và giá trị của bản dịch cũng như định hình uy tín của biên dịch viên. Dịch thuật vốn dĩ không phải nghề mà bất kỳ người biết tiếng nước ngoài nào cũng có thể làm tốt.

Dịch công chứng Anh - Việt - dễ mà không dễ

Theo thống kê của ST&T, 80% tài liệu dịch công chứng là các tài liệu theo dạng có khuôn mẫu sẵn, có từ vựng và cấu trúc tương đối đơn giản. Nhưng không vì thế mà dịch công chứng không hàm chứa những cạm bẫy mà một khi mắc phải người dịch công chứng phải trả giá không nhỏ.

Sự khác biệt giữa hiệu đính và đọc soát bản dịch

Khách hàng thậm chí nhiều công ty dịch thuật thường hay lẫn lộn hoặc đánh đồng hai khái niệm Hiệu đính và Đọc soát. Tuy nhiên, hai khái niệm này có bản chất và nội hàm hoàn toàn khác nhau.

Đọc soát bản dịch - proofreading

ST&T là một trong số ít dịch vụ dịch thuật áp dụng nghiêm ngặt công đoạn đọc soát để đảm bảo tối đa chất lượng dịch thuật.

Hiệu đính bản dịch - editing

Công tác hiệu đính bản dịch là một phần không thể tách rời trong quy trình dịch thuật mà Dịch vụ dịch thuật ST&T thực hiện.