Lý do nâng cấp lên Trados Studio 2021

Khi nâng cấp lên Trados Studio 2021, những tính năng mới giúp công việc dịch thuật của bạn đã dễ dàng lại càng hiệu quả hơn.
Lý do nâng cấp lên Trados Studio 2021
  1. Làm việc linh hoạt từ bất kỳ thiết bị nào với Trados Live, nền tảng đám mây của Studio
  2. Cá nhân hóa Studio nhanh hơn với AppStore tích hợp
  3. Dễ dàng điều hướng tài liệu với Bộ lọc Hiển thị Nâng cao
  4. Sử dụng nhanh và đơn giản khi lên với hướng dẫn, mẹo, thủ thuật và video hướng dẫn
  5. Truy cập nhanh mọi tính năng với Tell Me
  6. Tạo dự án dễ dàng với một bước và cập nhật dự án giữa chừng nhanh chóng
  7. Bảo trì bộ nhớ dịch (TM) dễ dàng hơn
  8. Cải thiện kiểm tra đảm bảo chất lượng (QA)
  9. Nâng cao tính năng Đánh giá Chất lượng Dịch (TQA) để hiệu đính nhanh hơn