Giải pháp phần mềm ST&T

Phần mềm kế toán S-accounting nhỏ gọn dễ sử dụng được hơn 2000 doanh nghiệp sử dụng.
3.000.000 VND
5.000.000 VND
Phần mềm kế toán ACEPOS có giao diện web phù hợp cho các đối tượng doanh nghiệp, cá nhân, đại lý kế toán thuế cũng như hộ gia đình kinh doanh
8.000.000 VND
12.000.000 VND
Hệ thống cho phép điều hành và quản trị các công việc văn phòng qua mạng internet thông qua máy tính và các thiết bị di động như máy tính bảng hay điện thoại thông minh.
120.000.000 VND
150.000.000 VND
Phần mềm đấu giá bất động sản với các tính năng vượt trội, thân thiện người dùng giúp đơn giản hóa công tác đấu giá tài sản đất và bất động sản.
12.000.000 VND
15.000.000 VND