Chính sách về quyền riêng tư

Chính sách về quyền riêng tư này áp dụng trong tất cả các tương tác của chúng tôi với bạn, khi chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn.
Chính sách về quyền riêng tư

Áp dụng và chấp thuận

Trong hoạt động của bạn trên các website của chúng tôi hạn như khi bạn điền vào biểu mẫu liên hệ hoặc biểu mẫu đăng ký hoặc khi bạn tải về tài liệu hoặc tập tin, hoặc bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình từ các ứng dụng, dịch vụ hoặc trang web khác trên mạng xã hội. Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình đồng nghĩa với việc bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu thông báo về quyền riêng tư này.

Trẻ em

Trẻ em dưới 13 tuổi có thể truy cập website này để tìm hiểu thông tin. Website ST&T không dành cho trẻ em và ST&T không chủ định thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em.

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là dữ liệu định danh bạn như tên, ngày sinh và địa chỉ của bạn, cũng như bất kỳ dữ liệu nào mà từ đó bạn có thể được nhận dạng với tư cách là một cá nhân.
Danh sách dưới đây mô tả các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn:

  • Thư điện tử số điện thoại, chức danh và địa chỉ IP để cho phép chúng tôi tương tác với bạn trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ hay hỗ trợ;
  • Dữ liệu chúng tôi sử dụng để xác minh danh tính, mật khẩu và câu trả lời của bạn cho bất kỳ câu hỏi bảo mật nào;
    Dữ liệu kỹ thuật được thu thập từ bạn khi bạn đăng ký trên website ST&T và khi bạn truy cập các trang trên website này.
  • Dữ liệu kỹ thuật bao gồm thông tin định vị, loại thiết bị điện tử bạn sử dụng, loại hệ điều hành trên thiết bị của bạn.
Danh sách trên không đầy đủ nhưng cung cấp cho bạn một bức tranh chung về dữ liệu được thu thập. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thêm dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ giải thích lý cần các dữ liệu đó.

Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân

  • Để cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi và cung cấp thêm thông tin mà chúng tôi xem là thích hợp.
  • Cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn và tùy biến khi truy cập trang web của chúng tôi để đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi có thể truy cập đầy đủ và trình bày hiệu quả trên máy tính của bạn và cho  bạn.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc phát tán bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ không bán, giao dịch hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt về mặt vật lý, điện tử và hành chính để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép bởi những người không có thẩm quyền và chống lại hoạt động xử lý bất hợp pháp, mất mát ngẫu nhiên, phá hủy và hư hỏng cả trực tuyến và ngoại tuyến.
Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết trừ khi bạn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Thay đổi chính sách về quyền riêng tư

Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với thông báo về quyền riêng tư này sẽ được đăng trên trang này và sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng.

Luật áp dụng và quyền tài phán

Luật điều chỉnh thông báo quyền riêng tư này và tất cả các tranh chấp phát sinh tuần thủ luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp sẽ được quyết định bởi tòa án Việt Nam.