Thuê bao hàng năm Trados Freelance

  • freelance-subscription.png
324 USD
324 USD

Phiên bản phần mềm theo giấy phép thuê bao hàng năm có hiệu lực trong thời gian 365 ngày kể từ ngày mua giấy phép. Người dùng có thể sử dụng tất cả các tính năng của một bản Trads Studio Freelance. Phần mềm hỗ trợ dịch thuật Trados Freelance Subscription được công ty giải pháp ST&T Toàn cầu phân phối là giải pháp tiết kiệm cho biên dịch cá nhân giúp hỗ trợ tối đa công tác dịch thuật.
Phiên bản phần mềm cung cấp các tính năng bộ nhớ, thuật ngữ và quản trị dự án, cho phép công tác biên dịch dễ dàng thuận tiện và hiệu quả hơn.
Phần mềm cũng tạo ra môi trường giúp công tác hiệu đính, rà soát bản dịch hiệu quả thông qua việc sử dụng các kết quả dịch và thuật ngữ thống nhất và nhất quán
Hơn thế nữa, phần mềm cũng tạo các công cụ quản trị dự án dịch đầy đủ từ tập tin, bộ nhớ, thuật ngữ, quy trình, báo cáo...
Lợi ích chính:
-  Sử dụng lại các nội dung đã dịch trước đây: hoàn thành dự án dịch nhanh hơn thông qua sử dụng công nghệ bộ nhớ và thuật ngữ được sử dụng trên 80% các chuỗi cung ứng dịch thuật trên thế giới
- Bộ nhớ dịch thông minh hơn: Công nghệ upLIFT của SDL Trados Studio 2021 có những tiến bộ vượt bậc so với các bộ nhớ đương đại cho phép gợi ý trong cả các tình huống "Không khớp" và "Khớp rời rạc
 - Dịch nội dung nhanh hơn với thông qua dịch nháp bằng dịch tự động: AdaptiveMT sẽ tự học từ các bản dịch và hiệu đính của bạn và đưa ra phiên bản dịch tự động với phong cách, nội dung và thuật ngữ đặc thù của bạn
- Kiểm soát chất lượng thời gian thực, hiển thị lỗi dịch bao gồm các thuật ngữ không nhất quán, lỗi ngữ pháp, định dạng...
- Đảm bảo tính chính xác về thuật ngữ với SDL MultiTerm 2021 được tích hợp trong phần mềm
- Tự động sửa lỗi chính từ với công cụ AutoCorrect - giống như Microsoft Word
- Sử dụng các năng lọc thông minh để duyệt bản dịch khi bạn rà soát lại

Các tính năng chính:
- Biên dịch và hiệu đính file
+ Không giới hạn số lượng ngôn ngữ khi dịch, nhưng giới hạn cho phép tối đa 3 ngôn ngữ trên 1 dự án
+ Hỗ trợ hầu hết các định dạng phổ biến như Word, Excel, PowerPoint, html, xml, InDesign, Page Maker, Frame Maker...
+ Cho phép tạo bộ nhớ kiểu tập tin với dung lượng không giới hạn
+ Cho phép sử dụng đồng thời số lượng bộ nhớ không giới hạn
+ Cho phép sử dụng không giới hạn số lượng từ điển thuật ngữ đồng thời
+ Cho phép tạo tập tin song ngữ định dạng Word
- Biên dịch nhiều tập tin và ngôn ngữ
+ Cho phép tạo dự án đa file và đa ngữ
+ Đầy đủ tính năng xử lý đa nhiệm
- Hỗ trợ gói dự án
+ Cho phép mở gói dự án
+ Mở gói dự án Doanh nghiệp SDL (TMS / TeamWorks / WorldServer) không giới hạn (trừ từ điển gợi ý tự động AutoSuggest)
- Tính năng hiệu suất
+ Công nghệ ghép mảnh upLIFT
+ Công nghệ hiệu chỉnh logic mờ upLIFT
+ Nâng cấp định dạng bộ nhớ truyền thống
+ Cập nhật Bộ nhớ từ tập tin đích
+ Công nghệ bộ nhớ RevleX
+ Tự động thay thế số, ngày tháng...
+ Tính năng xem trước theo thời gian thực
+ Sử dụng từ điển gợi ý tự động AutoSuggest
+ Sử dụng Khớp hoàn hảo (Perfect Match)
+ Cho phép dịch nháp từ Hệ thống dịch tự động của SDL, cũng như các hệ thống dịch tự động khác như Google Translate
+ Cho phép sử dụng AdaptiveMT
+ Cho phép bảo trì bộ nhớ
+ Tạo và hiệu chỉnh từ điển đa thuật ngữ MultiTerm
+ Sử dụng bộ nhớ máy chủ
+ Sử dụng dự án máy chủ
+ Xem báo cáo
+ Sử dụng các công cụ hỗ trợ trên SDL AppStore
+ Kèm theo SDL MultiTerm
+ Tạo bộ nhớ thông qua khớp các tập tin đã dịch
License và môi trường cài đặt
Số lượng license: 1 license trên 1 máy
Hệ điều hành: Windows 7 trở lên
Môi trường mạng LAN: Workgroup.