Giải pháp Trados GroupShare 2020 - Project Server

  • groupshare-2020-project-server.webp

Giải pháp phần mềm máy chủ Trados GroupShare 2020 - Project Server giúp quản lý, điều phối dự án, biên dịch khoa học, dễ dàng, linh hoạt, hiệu quả và bảo mậtQuản lý dự án hiệu quả hơn

Thiết lập dự án, gửi email các tập tin dự án qua lại, theo dõi tiến độ và cập nhật - quản trị dự án  ngày càng ngập trong khối lượng công việc ngày một tăng lên. Quản lý dự án thậm chí còn phức tạp hơn nếu sự phát triển đồng nghĩa với việc quản lý một đội ngũ phân tán theo các vùng địa lý khác nhau.
Để giúp quản lý dự án làm việc hiệu quả hơn, họ cần tìm giải pháp cung cấp để kiểm soát và hiển thị tốt hơn, cho phép họ phần mềm Trados GroupShare 2020 - Project Server cho phép:
• Tự động hóa công việc tạo dự án và chu trình làm việc
• Chia sẻ tập tin dự án với biên dịch viên và hiệu đính viên mà không cần dùng email
• Theo dõi trạng thái dự án mọi nơi, mọi lúc, trên mọi thiết bị
Với khối lượng công việc quản trị giảm đi, quản lý dự án dễ dàng hơn trong việc tập trung vào đảm bảo chất lượng và mức độ hài lòng của khách hàng.

Bảo mật và kiểm soát tốt hơn

Thông thường, khi khối lượng biên dịch tăng lên, quản lý dự án sẽ cần làm việc cả với các biên dịch viên tự do (freelancer) và các nhà cung cấp bên ngoài. Khi đó, họ cần quan tâm đến việc bảo vệ tập dự án và tài sản ngôn ngữ.
Một giải pháp cho phép nhóm tập trung và chia sẻ tài nguyên qua máy chủ đồng thời cung cấp khả năng bảo mật các tài nguyên đó và quản lý quyền truy cập vào các tài nguyên đó.
Giải pháp phần mềm Trados GroupShare 2020 - Project Server bạn chọn sẽ cho phép bạn:
• Duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với những người có quyền truy cập vào dự án, tập tin và các tài sản khác
• Tự động loại bỏ quyền và truy cập sau khi dự án hoàn tất
• Ngăn không cho sao chép hoặc tải dữ liệu xuống khi không được phép
Giải pháp Trados GroupShare 2020 - Project Server cho phép bạn lưu trữ và chia sẻ tập tin an toàn, bạn sẽ có thể cộng tác tự tin với bên thứ ba. Bạn cũng có thể trấn an khách hàng rằng thông tin của họ được bảo vệ đúng cách.

Linh hoạt hơn

• Giải pháp Trados GroupShare 2020 - Project Server có thể được triển khai tại cơ sở khách hàng
• Khả năng dễ dàng tích hợp với các hệ thống kinh doanh khác, chẳng hạn như mạng nội bộ của công ty
• Cũng cần sự tiện lợi cho những hiệu đính viên không sử dụng công cụ hỗ trợ dịch thuật trong quá trình làm việc hoặc cho phép nhiều biên dịch cùng làm việc đồng thời trên một tài liệu dịch khi hạn chót đang gấp.
• Bạn có thể dùng phần mềm Trados Studio quen thuộc để thực hiện tác tác vụ quản trị dự án.

Bạn có thể xem thêm thông tin tại bài viết Tổng quan phần mềm Trados GroupShare!

Quản trị người dùng: Xem, thêm, sửa xóa, phân quyền người dùng

Quản trị dự án: Tạo, chỉnh sửa dự án, phân công người dùng thực hiện các công việc như biên dịch, hiệu đính, phê duyệt

Tạo, chỉnh sửa chu trình quản trị dự án

Sinh các báo cáo tổng hợp và chi tiết

Thực hiện các tác vụ với bộ nhớ dịch, cơ sở thuật ngữ như thêm nhập, xuất, bảo trì...

YÊU CẦU PHẦN CỨNG VÀ NỀN TẢNG ĐỂ CÀI ĐẶT GROUPSHARE
I.    Phần cứng
Tối thiểu 1 máy chủ có:
-    Bộ vi xử lý: Intel Xeon (ít nhất 2 core)
-    RAM 32G
Tối ưu hơn là có 2 máy chủ: 1 để chạy cơ sở dữ liệu, 1 để chạy ứng dụng GroupShare
II.    Hệ điều hành
Windows Server 2019 64-bit có cài IIS 10
III.    Cơ sở dữ liệu
Microsoft SQL Server 2019
Khi cài đặt MSSQL Server 2019, cần cho phép xác thực Windows Account và SQL Account