Phần mềm hỗ trợ dịch thuật Trados Studio 2021 Freelance Plus

  • sdl-2021-freelance-plus.webp

Phần mềm hỗ trợ dịch thuật Trados 2021 Freelance Plus là giải pháp hoàn hảo đối với biên dịch cá nhân, nhóm, công ty dịch quy mô nhỏ.Phiên bản Freelance 2021 hiện không còn kinh doanh, bạn có thể xem phiên bản mới hơn tại: Trados Studio 2022 Freelance Plus

Phần mềm hỗ trợ dịch thuật Trados Studio 2021 Freelance Plus do ST&T phân phối là giải pháp toàn diện đối với cá nhân biên dịch viên và là giải pháp chi phí hợp lý cho nhóm, công ty dịch thuật.
Phần mềm cung cấp các tính năng bộ nhớ, thuật ngữ và quản trị dự án, cho phép công tác biên dịch dễ dàng thuận tiện và hiệu quả hơn.
Phần mềm cũng tạo ra môi trường giúp công tác hiệu đính, rà soát bản dịch hiệu quả thông qua việc sử dụng các kết quả dịch và thuật ngữ thống nhất và nhất quán
Hơn thế nữa, phần mềm cũng tạo các công cụ quản trị dự án dịch đầy đủ từ tập tin, bộ nhớ, thuật ngữ, quy trình, báo cáo...
Lợi ích chính:
-  Sử dụng lại các nội dung đã dịch trước đây: hoàn thành dự án dịch nhanh hơn thông qua sử dụng công nghệ bộ nhớ và thuật ngữ được sử dụng trên 80% các chuỗi cung ứng dịch thuật trên thế giới
- Bộ nhớ dịch thông minh hơn: Công nghệ upLIFT của Trados Studio 2021 có những tiến bộ vượt bậc so với các bộ nhớ đương đại cho phép gợi ý trong cả các tình huống "Không khớp" và "Khớp rời rạc
 - Dịch nội dung nhanh hơn với thông qua dịch nháp bằng dịch tự động: AdaptiveMT sẽ tự học từ các bản dịch và hiệu đính của bạn và đưa ra phiên bản dịch tự động với phong cách, nội dung và thuật ngữ đặc thù của bạn
- Bạn có được các gợi ý thông minh trong khi gõ phím: giảm số lượng phím với từ điển gợi ý tự động AutoSuggest 2.0
- Kiểm soát chất lượng thời gian thực, hiển thị lỗi dịch bao gồm các thuật ngữ không nhất quán, lỗi ngữ pháp, định dạng...
- Đảm bảo tính chính xác về thuật ngữ với MultiTerm 2021 được tích hợp trong phần mềm
- Tự động sửa lỗi chính từ với công cụ AutoCorrect - giống như Microsoft Word
- Sử dụng các năng lọc thông minh để duyệt bản dịch khi bạn rà soát lại


Các tính năng chủ yếu:
- Biên dịch và hiệu đính file
+ Không giới hạn số lượng ngôn ngữ như các phiên bản trước, chỉ giới hạn 3 ngôn ngữ trên một dự án
+ Hỗ trợ hầu hết các định dạng phổ biến như Word, Excel, PowerPoint, html, xml, InDesign, Page Maker, Frame Maker...
+ Cho phép tạo bộ nhớ kiểu tập tin với dung lượng không giới hạn
+ Cho phép sử dụng đồng thời số lượng bộ nhớ không giới hạn
+ Cho phép sử dụng không giới hạn số lượng từ điển thuật ngữ đồng thời
+ Cho phép tạo tập tin song ngữ định dạng Word
- Biên dịch nhiều tập tin và ngôn ngữ
+ Cho phép tạo dự án đa file và đa ngữ
+ Đầy đủ tính năng xử lý đa nhiệm
- Hỗ trợ gói dự án
+ Cho phép mở gói dự án
+ Mở gói dự án Doanh nghiệp SDL (TMS / TeamWorks / WorldServer) không giới hạn (trừ từ điển gợi ý tự động AutoSuggest)
- Tính năng hiệu suất
+ Công nghệ ghép mảnh upLIFT
+ Công nghệ hiệu chỉnh logic mờ upLIFT
+ Nâng cấp định dạng bộ nhớ truyền thống
+ Cập nhật Bộ nhớ từ tập tin đích
+ Công nghệ bộ nhớ RevleX
+ Tự động thay thế số, ngày tháng...
+ Tính năng xem trước theo thời gian thực
+ Sử dụng từ điển gợi ý tự động AutoSuggest
+ Sử dụng Khớp hoàn hảo (Perfect Match)
+ Cho phép dịch nháp từ Hệ thống dịch tự động của SDL, cũng như các hệ thống dịch tự động khác như Google Translate
+ Cho phép sử dụng AdaptiveMT
+ Cho phép bảo trì bộ nhớ
+ Tạo và hiệu chỉnh từ điển đa thuật ngữ MultiTerm
+ Sử dụng bộ nhớ máy chủ
+ Sử dụng dự án máy chủ
+ Xem báo cáo
+ Sử dụng các công cụ hỗ trợ trên SDL AppStore
+ Kèm theo MultiTerm
+ Tạo bộ nhớ thông qua khớp các tập tin đã dịch
License và môi trường cài đặt
Số lượng license: 1 license trên 2 máy và không bị chặn khi cài nhiều license trên cùng một mạng LAN
Hệ điều hành: Windows 7 trở lên
Môi trường mạng LAN: Workgroup.