Phần mềm kế toán Acepos

  • acepos.webp
8.000.000 VND
12.000.000 VND

Phần mềm kế toán ACEPOS có giao diện web phù hợp cho các đối tượng doanh nghiệp, cá nhân, đại lý kế toán thuế cũng như hộ gia đình kinh doanhCác tính năng chính nổi bật

Ngoài những tính năng kế toán và quản trị thông thường như các phần mềm khác, Acepos còn có những tính năng vượt trội như sau:

Sử dụng font Unicode để nhập liệu

Quản trị kế toán và nội bộ trên cùng một giao diện tránh được việc phải nhập dữ liệu hai lần

Cho phép quản trị nhiều doanh nghiệp trên cùng một giao diện

Truy cập web để sử dụng phần mềm, không cần cài đặt trên máy tính

Cho phép nhiều người truy cập đồng thời

Có thể cài đặt trên mọi hệ điều hành như Windows, MacBook, Linux

Cho phép quản trị người dùng theo doanh nghiệp

Có thể xuất hóa đơn điện tử từ phần mềm tới các phần mềm hóa đơn điện tử của nhà cung cấp khác mà không phải nhập liệu nhiều lần


Phát triển trên nền tảng .Net6

Ngôn ngữ lập trình chính: C#