Cấu hình giấy phép bản quyền các sản phẩm Trados

Mỗi doanh nghiệp đều có cách thức cấu hình các gói sản phẩm riêng. Nhà sản xuất phần mềm hỗ trợ dịch thuật Trados cũng có các cấu hình đặc thù:
Cấu hình giấy phép bản quyền các sản phẩm Trados

Cấu hình theo thời gian:

Theo các gói giấy phép trọn đời sản phẩm (perpetual license):

Một vòng đời sản phẩm được tính khoảng 5 năm. Hết vòng đời sản phẩm khách hàng vẫn có thể sử dụng phần mềm bình thường các tính năng như khi được phát triển với gói dịch vụ (service pack) cuối cùng cho phiên bản phần mềm đó. Tuy nhiên, người dùng không còn được hỗ trợ kỹ thuật, bản quyền hay nâng cấp lên phiên bản mới. Khi muốn dùng phiên bản mới, người dùng cần mua mới chứ không được nâng cấp. Các sản phẩm theo giấy phép trọn đời sản phẩm như: Trados Studio Professional, Trados Studio Freelance, GroupShare…

Theo thuê bao hàng năm (subscription):

Các sản phẩm phần mềm thuê bao thường có thời hạn một năm (12 tháng hay 365 ngày) tính từ ngày sản phẩm được cung cấp tới người dùng. Trước khi hết thời hạn thuê bao, người dùng cần thanh toán thuê bao cho kỳ tiếp theo để tiếp tục sử dụng dịch vụ và không bị mất dữ liệu nếu sản phẩm được lưu trữ trên điện toán đám mây (cloud). Các sản phẩm

Cấu hình theo đối tượng:

Người dùng cá nhân (Freelance):

Các sản phẩm Freelance có đặc điểm chỉ có thể cài đặt trên môi trường WORKGROUP (môi trường phổ biến đối với máy tính cá nhân) và không thể cài đặt trên môi trường DOMAIN (môi trường tại các doanh nghiệp sử dụng Windows Server để quản trị người dùng, chia sẻ tập tin, bảo mật…).
Freelace có thể mở gói dự án nhưng không thể tạo được gói dự án, có thể truy cập GroupShare để thao tác dịch chứ không có tính năng quản lý như giao việc. Freelance có thể mở được từ điển gợi ý tự động (AutoSuggest Dictionary) chứ không tạo được từ điển này, trừ phi đã mua thêm add-on.
Freelance chỉ thao tác dịch được dự án có tối đa 3 ngôn ngữ. Các chức năng Kiểm soát chất lượng (QA) với các tiêu chí khách quan cũng không có trên bản Freelance.
Các chu trình làm việc (work flow) được cấu hình sẵn và không thay đổi được ở Freelance.
Khi cài nhiều license Freelance trên cùng một mạng nội bộ (LAN) chỉ một máy tính có thể sử dụng được Trados, các máy tính khác bị khóa và không sử dụng được phần mềm.

Freelance có hai phiên bản phụ là Freelance và Freelance Plus:

Freelance chỉ cài được trên một máy tính, Freelance Plus cho phép cài trên hai máy tính để người dùng có thể cài trên máy để bàn và máy xách tay.

Người dùng doanh nghiệp, nhóm biên dịch (Professional):

Các phiên bản Professional cho phép cài đặt cả trên môi trường WorkGroup và Domain. Người dùng có thể truy cập GroupShare để thao tác hầu hết các chức năng quản trị.
Trados Professional cho phép tạo gói dự án (Project Package). Phiên bản đã bao gồm từ điển gợi ý tự động, không giới hạn số ngôn ngữ trên một dự án dịch.
Professional đã bao gồm AutoSuggest Creator để bạn có thể tạo từ điển gợi ý tự động.
Các chức năng Kiểm soát chất lượng theo các tiêu chí khách quan và tạo hay thay đổi chu trình làm việc (work flow) đều có thể được trên phiên bản Professional.
Phiên bản Professional không bị hạn chế khi nhiều người cùng sử dụng trên một mạng nội bộ.

Professional có 2 phiên bản phụ là Professional và Professional network:

Giấy phép (license) của Professional được cài trên máy tính người dùng. License của Professional network được cài trên máy chủ, máy tính người dùng không có license mà khi muốn dùng máy cần yêu cầu license từ máy chủ khi không dùng nữa, license được trả lại máy chủ để dùng lần sau hoặc người khác có thể sử dụng. Khi yêu cầu license từ máy chủ, máy trạm có thể ở trong cùng một mạng LAN với máy chủ hoặc nếu thông qua mạng internet thì kết nối qua VPN.