Những hiểu lầm phổ biến về Bộ nhớ dịch

Khái niệm Bộ nhớ dịch ra đời từ những năm 1970, tuy nhiên đến nay vẫn không ít người có những hiểu lầm về thuật ngữ này. Bài viết này trình bày một số hiểu lầm phổ biến về Bộ nhớ dịch.
Những hiểu lầm phổ biến về Bộ nhớ dịch

Hiểu lầm thứ nhất: Bộ nhớ dịch chỉ hữu ích đối với các văn bản lặp lại

Tìm kiếm toàn văn (concordance search) và tính năng tự động thay thế thực sự hữu ích đối với tất cả các văn bản, dù có trùng lặp hay không. Đối với các văn bản văn học, biên dịch viên còn sử dụng tìm kiếm toàn văn để tránh lặp từ.
Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực quy phạm pháp luật, bộ nhớ bên thứ ba chẳng hạn như bộ nhớ dịch DGT của Ủy ban châu Âu đóng vai trò quan trọng trong việc tra cứu bản dịch chính thức các chỉ thị của EU và các văn bản pháp luật khác.
Ngay cả khi bạn không hưởng lợi trực tiếp từ Bộ nhớ dịch, vẫn có nhiều lý do khác để bạn sử dụng phần mềm hỗ trợ dịch thuật như Trados Studio:

  • Dịch tập tin có định dạng tệp khác thường ngay cả khi bạn không có chương trình gốc để mở hoặc xem
  • Không vô tình bỏ sót câu cần dịch
  • Tiến hành kiểm tra chất lượng trong quá trình dịch - chính tả, ngữ pháp, con số, thừa dấu cách...
  • Giữ lại định dạng cấu trúc gốc tại bản dịch
  • Tự động sao lưu công việc của bạn trong Bộ nhớ dịch theo từng câu
  • Theo dõi tiến độ biên dịch theo tỷ lệ phần trăm hoặc theo số từ đã dịch

Hiểu lầm thứ hai: Khớp rời rạc (fuzzy match) chỉ có lợi đối với công ty dịch

Nếu bạn là biên dịch viên tự do, bạn có thể thấy một số công ty dịch yêu cầu bạn giảm giá cho các kết quả khớp rời rạc từ bộ nhớ dịch họ cung cấp. Nếu Bộ nhớ dịch có chất lượng tốt, những kết quả khớp rời rạc vẫn giúp công tác dịch thuật nhanh hơn so với nội dung mới, vì vậy giảm giá có thể hợp lý trong nhiều trường hợp. Khi bạn làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc sử dụng bộ nhớ riêng của bạn, bạn sẽ gặt hái được lợi ích từ 'khớp rời rạc' và đây một yếu tố quan trọng để báo giá cũng như ước lượng thời gian hoàn thành.

Hiểu lầm thứ ba: Bộ nhớ dịch giống như dịch máy

Không đúng: Bộ nhớ dịch là kết quả của làm việc vất vả của chính bạn. Đây là cách dễ dàng và thuận tiện để lưu giữ mọi kết quả bạn dịch, vì trí nhớ của con người không thể làm việc tương tự. Nhưng kết quả từ bộ nhớ cũng chính là kết quả từ bộ não của của người (và nếu có sai sót thì cũng là sai sót của con người). Trong khi đó, dịch máy hoàn toàn do máy tính thực hiện và không có sự tham gia của con người.