Làm thế nào để tạo bộ nhớ dịch chất lượng?

Trong kinh doanh, việc sử dụng công cụ tốt và đáng tin cậy là cách tốt nhất để khởi đầu một dự án. Bộ nhớ dịch không phải ngoại lệ và chúng ta cần lưu ý một số điểm để đảm bảo chất lượng khi tạo bộ nhớ dịch.
Làm thế nào để tạo bộ nhớ dịch chất lượng?

Hãy cẩn thận khi làm việc với một công ty dịch thuật mới

Nếu bạn làm việc với một công ty dịch mới, hãy tận dụng chế độ chỉ đọc hay cho phép ghi của Bộ nhớ dịch. Chỉ cho phép công ty dịch thuật mới truy cập tính năng chỉ đọc và cho phép họ lưu bản dịch vào bộ nhớ thứ hai. Sau đó, một thành viên cứng trong nhóm của bạn sẽ xem lại bản dịch và thêm vào bộ nhớ chủ những phân đoạn bộ nhớ có chất lượng.

Cung cấp ngữ cảnh cho các biên dịch viên

Ngữ cảnh là yếu tố then chốt cho biên dịch viên để hiểu nội dung và đưa ra bản dịch chính xác nhất. Tùy thuộc vào công cụ bạn sử dụng, thường sẽ có các tùy chọn ngữ cảnh trong quá trình biên dịch. Ảnh chụp màn hình và đồ họa là những ví dụ về thông tin ngữ cảnh có thể cung cấp.

Loại trừ những đơn vị bộ nhớ trùng khớp hoàn toàn

Bạn có thể dịch trước (pretranslate) nội dung và khóa các kết quả khớp 100% để biên dịch viên không thể thay đổi bộ nhớ đối với những phân đoạn này.

Sử dụng tính năng kiểm tra chất lượng (QA) tự động trước khi ghi Bộ nhớ dịch

Lỗi chính tả, lỗi chấm câu…., những lỗi này có thể xảy ra kể cả với các biên dịch viên chuyên nghiệp nhất. Đảm bảo bạn thực hiện kiểm tra chất lượng (QA) tự động trước khi xác nhận ghi bản dịch vào Bộ nhớ.

Thực hiện kiểm tra chất lượng bởi chuyên gia (LQA) một phần quy trình của bạn

Bạn nên nhờ chuyên gia ngôn ngữ để kiểm tra chất lượng phát hiện các lỗi nhỏ và lỗi quan trọng, ví dụ lỗi nhầm thuật ngữ hay lỗi bất nhất một phần dự án của mình. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng tổng thể kết quả đầu ra và đánh giá công việc của nhà cung cấp.

Nhập vào Bộ nhớ dịch những thay đổi được thực hiện bên ngoài

Nếu việc chỉnh sửa ngôn ngữ được thực hiện trực tiếp trong hệ thống quản lý nội dung (ví dụ, hệ quản trị nội dung website - CMS), bạn cần thực hiện chỉnh sửa thủ công cả trên Bộ nhớ dịch. Điều này đảm bảo Bộ nhớ dịch được cập nhật cho các dự án dịch thuật trong tương lai.

Phản hồi cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc khách hàng của bạn

Đảm bảo bạn trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ các vấn đề bạn phát hiện được và những thay đổi nào bạn thực hiện để họ có thể xem xét các vấn đề đó trong tương lai. Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ, hãy thông báo cho khách hàng của bạn về các vấn đề bạn phát hiện với cùng lý do. Giao tiếp tốt là chìa khóa để đảm bảo chất lượng.

Chú ý đến văn bản nguồn trước khi dịch

Khi tạo văn bản mới, hãy sử dụng lại nhiều nhất có thể nội dung đã được dịch, ví dụ như khi soạn thảo hướng dẫn sử dụng hay mô tả sản phẩm. Điều này sẽ làm tăng các kết quả khớp chính xác và khớp rời rạc, cho phép bạn hưởng lợi tối đa từ Bộ nhớ dịch.

Áp dụng phương pháp quản lý tập trung

Tất cả biên dịch viên và hiệu đính viên của bạn cần sử dụng cùng một hệ thống phần mềm hỗ trợ dịch thuật và bộ nhớ để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng xuyên suốt.

Bảo trì bộ nhớ dịch của bạn

Giống như tất cả mọi thứ trong cuộc sống, bạn cần thực hiện bảo trì bộ nhớ dịch định kỳ. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, do đó bạn cần chọn một tay cứng để thực hiện việc bảo trì đừng bao giờ thể giao việc này cho một tay mơ.