Các giải pháp phần mềm

Trados Studio 2021 Freelance cung cấp tất cả công cụ cần thiết cho biên dịch viên cá nhân để dịch, hiệu đính, dịch nháp tự động cùng với các công cụ như bộ nhớ để tăng tới 50% hiệu suất làm việc.
519 USD
870 USD
Phần mềm hỗ trợ dịch thuật Trados 2021 Freelance Plus là giải pháp hoàn hảo đối với biên dịch cá nhân, nhóm, công ty dịch quy mô nhỏ.
1.042 USD
1.042 USD