Hướng dẫn thanh toán

Phương thức thanh toán khi mua sản phẩm, dịch vụ từ Công ty TNHH Giải pháp ST&T Toàn cầu

Chuyển khoản:

Người thụ hưởng:  CONG TY TNHH GIAI PHAP ST VA T TOAN CAU
Số tài khoản :  1101953591 (VND)
Ngân hàng:  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (MB Bank) – Chi nhánh Gia Lâm
Swift code: MSCBVNVX